Пазенок В-Філософія: навчальний посібник

48,00грнПосібник, уводячи у світ філософського знання, ознайомлює з непідвладними часу думками, ідеями, концепціями класиків філософії, сучасними інтерпретаціями філософських проблем, усталеними темами — онтологією, феноменологією, гносеологією, діалектикою тощо. Наголошується на багатовимірному, проблемно-евристичному характері філософського вчення, розкривається його методологічна важливість у різних сферах суспільного буття («Філософська проблемологія», «Прикладна філософія»). У посібнику є біографічні довідки про найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, висловлювання багатьох із них про філософію, короткий термінологічний словник.
Для студентів, магістрів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться філософськими питаннями.